Verb

Vilka ord är verb? Här kan du göra en övning och se vad du kan. Vilka ord är verb?

Det finns tre slags verb: huvudverb, bindeverb och hjälpverb. Klicka på länken och studera sidan: Olika slags verb.

Verb anger tempus. Tempus är latin och  betyder tid. Här finner du bra information om verbtempus Verbtempus.

Nu-tidsfokus eller dåtidsfokus? Se mer här Nu-fokus och Då-fokus.

Insändare och debattinlägg

Här kan du titta på några youtubefilmer som hjälper dig att bli bättre på att skriva insändare. Högerklicka på länkarna och se och lyssna. Gör det gärna flera gånger.

Insändare 1

Insändare2

Insändare 3

Insändare 4

Läs här om hur en insändare är uppbyggd. Du måste högerklicka för att få fram den.   Insändare – vad är det